Erik Dahlström

05-09-2023

Att personer med funktionsnedsättning tvingas stå ut med orättvisor är ingen hemlighet. Arbetslöshet, bristande tillgänglighet och fördomar.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. I FN kommissionen står det “att alla människor är lika mycket värda”, men ibland börjar jag faktiskt undra om det verkligen är så!?

Får alla finnas? Ja, så klart! Jag har alltid förväntas jobba gratis genom praktiker där jag har blivit lovad anställning. Jag är helt övertygad att om du blev tillsagd att jobba gratis så skulle du inte göra det. Det har jag fått göra för att jag vill ha ett jobb som alla andra. Vilket är min rättighet att jobba.

Sedan en tid tillbaka har jag en anställning på Bunkern Bokar, så nu hoppas vi bara att vi får leva kvar och att fler får en anställning.